Sincan Mal Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1 İdari Para Cezaları
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. İlgili idarenin idari yaptırım kararı
 3. İdari yaptrım kararında tarih belirtilmediyse tebliğ alındısı
10 Dakika
2 Geçici Teminat Alınması (nakit), aynı gün alınan teminatın iadesi
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
10 Dakika
3 Geçici Teminat İadesi (nakit)
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı
 3. Alındı belgesi aslı
 4. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 5. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
20 Dakika
4 Nakit Dışı Geçici Teminat Alınması (Banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri
20 Dakika
5 Nakit Dışı Geçici Teminat İadesi (Banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı
 3. Alındı belgesi aslı
 4. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 5. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
20 Dakika
6 Kesin Teminat Alınması (Nakit)
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
10 Dakika
7 Nakit Dışı Kesin Teminat Alınması (Banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri
20 Dakika
8 Kesin Teminat İadesi
 1. Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler)
 3. Alındı belgesi aslı
 4. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 5. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
20 Dakika
9 Geçici ve Kesin Teminatın İlgilinin Banka Hesabına Havalesi
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler)
 3. Alındı belgesi aslı
 4. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 5. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
 6. Nakit teminat iadesinde banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe.
3 İş günü
10 İhale Döküman Bedeli Tahsili Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası 5 Dakika
11 Kişi Borcu Tahsilatları T.C. kimlik numarası veya borç dosya numarası 10 Dakika
12 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası ve tüzel kişilerde vergi numarasını belirten başvuru dilekçesi
 2. Tahsilinde alındı belgesi düzenlenmişse aslı
 3. İdaresinin yazısı ve ekleri
 4. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 5. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
 6. Bankadan yapılacak ödemelerde, ilgili kişi veya şirketin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
4 İş günü
13 Emanetlerde Bulunan Paraların Alacaklılarına Başvuruları Üzerine Ödenmesi
 1. T.C. kimlik numarasını ve banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
 2. Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
 3. Gerekli hallerde, iadenin yapılmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
3 İş günü
14 Nakit Bağış Tahsilatı T.C. Kimlik numarası 10 Dakika
15 Vergi Kanunları ve Özel Kanunları Gereğince Tahsil Edilecek Her Türlü Vergi, Resim ve Harçlar
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
15 Dakika
16 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Bağlama Talep Başvurusu
 1. Yaşlılık Aylığı
  1. 2022 sayılı Kanuna göre başvuru formu
  2. Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
  3. Bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nufüs kayıt örneği ve ikametgah ilmuhaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.
  4. Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
 2. Özürlü Aylığı
  1. 2022 sayılı Kanuna göre başvuru formu
  2. Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
  3. Bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nufüs kayıt örneği ve ikametgah ilmuhaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.
  4. Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
  5. Özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporu
  6. Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge (özür durumu 40% - 69% arası olanlar için)
 3. Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı
  1. 2022 sayılı Kanuna göre başvuru formu
  2. Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
  3. Bu formda yer alan muhtaçlık belgesi vukuatlı nufüs kayıt örneği ve ikametgah ilmuhaberi yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.
  4. Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
  5. Özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan sağlık kurulu raporu
 4. Özürlü Yakını Aylığı
  1. Özürlü yakını aylığı başvuru formu
  2. Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış vasilik kararı
  3. Özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu
2 Ay
17 Hak Sahibi Tarafından Yasal Süresi İçerisinde Seçim Müdürlüğünden Alınmayan Seçim Ücretinin Emanetten Ödenmesi T.C. kimlik numarası ile ilgili kişinin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe 3 İş günü
18 İlama Dayalı Borçların Ödenmesi (Talep dilekçesi ile)
 1. T.C. Kimlik numarası, ödeme yapılacak banka adı ile banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
 2. Ödeme vekile yapılacak ise vekaletname
 3. Avukatlık vekalet ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu (İcra takibi yoluyla yapılacak ödemelerde serbest meslek makbuzu icra dairesine verilecektir.)
7 Gün
19 İlama Dayalı Borçların Ödenmesi (İcra emri ile)
 1. İcra emri
 2. Avukatla takip edilen iş ise vekaletname
7 Gün
20 İlama Dayalı Alacakların Tahsili
 1. Peşin ödemede belge istenmemektedir.
 2. Taksitli ödemede taksit talebine havi dilekçe
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
15 Gün

Açıklamalar

 1. Mücbir sebepler, sistem arızaları, elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
 2. Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati, birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığında başlar.
 3. Kamu Hizmet Standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde, genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 4. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. (Kamu Hizmet Standartlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’ncu) maddesi)
 5. Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece muhasebe biriminde başlatılıp, aynı muhasebe birimde tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.

  Ancak, muhasebe biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devam ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu Hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir.

  Hizmetin bütünü içindeki başka idarelerle ilgili olarak, hizmetin kendi paylarına ait bölümü ile ilgili sürelerde herhangi bir gecikmenin olması halinde, geciken süreler ayrıca eklenir.

  Muhasebe biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde devam ederek başka idarelerde tamamlanan (muhasebe birimine geri dönmeyen) hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk, hizmetin muhasebe birimindeki bölümü ile sınırlı olur.
 6. Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.
 7. Nakitin alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine ait işlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.
 8. Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanıma hazır olması durumunda geçerlidir.
 9. Tablonun 15. sırasında tanımlanan hizmet, tahakkuku tahsilata bağlı işlemlerde geçerlidir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri Sincan Malmüdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri Sincan Kaymakamlığı
İsim Taner ALABAY   İsim Salim DEMİR
Ünvan Mal Müdürü   Ünvan Kaymakam
Adres Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. Hükümet Konağı   Adres Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. Hükümet Konağı
Telefon 0 312 270 23 67   Telefon 0 312 270 23 55
Faks 0 312 270 29 63   Faks 0 312 271 85 84
E-Posta sym06156@muhasebat.gov.tr   E-Posta info@sincan.gov.tr